เคมีอาหาร
ผู้สอน

sunan butsat

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมีอาหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16251

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.