เครื่องมือการประมง
ผู้สอน

ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เครื่องมือการประมง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16253

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์นครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมือทำการประมงน้ำจืดและทะเลชนิดต่างๆ ทั้งเครื่องมือพื้นบ้านในท้องถิ่นและเครื่องมือที่ทันสมัยใหม่ ส่วนประกอบและกลไกในการทำงาน และวิธีใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือประมง การจัดการสัตว์น้ำหลังการจับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.