เครื่องมือการประมง

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมือทำการประมงน้ำจืดและทะเลชนิดต่างๆ ทั้งเครื่องมือพื้นบ้านในท้องถิ่นและเครื่องมือที่ทันสมัยใหม่ ส่วนประกอบและกลไกในการทำงาน และวิธีใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือประมง การจัดการสัตว์น้ำหลังการจับ