ปฏิบัติการ food micro

คำอธิบายชั้นเรียน

ตรวจสอบเชื้อก่อโรค