ผู้สอน
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

993-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16278

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ