การขายเบื้องต้น 2 (2200-1005) ระดับ ปวช.
ผู้สอน

นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การขายเบื้องต้น 2 (2200-1005) ระดับ ปวช.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16280

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิชาการขายเบื้องต้น ได้ทั้งแบบเป็นทางการ โดยเรียนในชั้นเรียน
และแบบไม่เป็นทางการ เมื่อครูมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัตินอกชั้นเรียน
รวมทั้งการเรียนรู้นอกเวลา เมื่อนักเรียนต้องการทบทวนเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ในเวลาที่ต้องการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.