ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ประภังกร สินเดช

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์