ม.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สำเนา)

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ร.ร.บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สพป.กพ.1