7340305 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ททล 57)
ผู้สอน

ngamnid saennampol

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
7340305 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ททล 57)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16289

สถานศึกษา
Phuket Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโครงสร้างการจัดการและผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ระบบพานิชย์อิเลคทรอนิค การวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมประยุกต์และการใช้อินเตอร์เน็ตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.