ม.2 สาระเพิ่ม งานอาชีพ วิชาช่าง (สำเนา)

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระเพิ่ม งานอาชีพ วิชาช่าง ม.2 ร.ร.บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สพป.กพ.1