ม.๒ คอมพิวเตอร์๓ (สำเนา)
ผู้สอน

นาย สมชาย ทุมอาริยะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.๒ คอมพิวเตอร์๓ (สำเนา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16294

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางลาด

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.