ม.1/5

ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)