ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มจันทร์ เย็น 1/2558
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มจันทร์ เย็น 1/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16317

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.