ผู้สอน
วสุ อุดมเพทายกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

AE6732: 58/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16318

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

01106732 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES

Velocity and acceleration: S, V, A graphs;Cams and rolling contact;Gear train; Static forces and inertia; Flywheel; Balancing