ผู้สอน
จิราพร ภูครองจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ป.6.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16323

สถานศึกษา

WWA


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ป.6.3