เพศศึกษา ม 2 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ระดับ ม ต้น โดย นายทินกร นาสว่าง

ชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม