เพศศึกษา ม 2 2559

ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ระดับ ม ต้น โดย นายทินกร นาสว่าง

ชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม