เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพศศึกษา ม 2 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป อุดรธานี เขต 4

การเรียนการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ระดับ ม ต้น โดย นายทินกร นาสว่าง

ชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม