คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม 2 2559

ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม สนับสนุนการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม โดย นาทินกร นาส่าง