ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

สุขศึกษา พลศึกษา ม 3 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16330

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สนับสนัน ส่งเสริมผู้เรียนที่หลากหลาย โดยผู้เรียนสืบค้น ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ครบรอบด้าน ของนักเรียนชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม โดย นายทินกร นาสว่าง