เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พลศึกษา ม 3 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สนับสนัน ส่งเสริมผู้เรียนที่หลากหลาย โดยผู้เรียนสืบค้น ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ครบรอบด้าน ของนักเรียนชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม โดย นายทินกร นาสว่าง