๙๙๓-๓๒๔ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒ (Adult Nursing II)
ผู้สอน

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓-๓๒๔ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒ (Adult Nursing II)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16331

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ ที่เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในภาวะเจ็บป่วยภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย ในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.