ผู้สอน
อติชาต เอี่ยมวรนิรันดร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Personality Development for Service Industry


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16342

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

This Class is created for the student who are in Bachelor's of Business Administration in Tourism and Hospitality (International Program)