ว31107 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

กฤตเมธ ธีระสุนทรไท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว31107 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16356

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.