เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IT for Eng LM03/LM04

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาโครงสร้างทางภาษา คำ วลี และโครงสร้าง ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี บอกได้ว่าแหล่งข้อมูลใดน่าเชื่อถือ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ความเพลิดเพลิน และทางวิชาการได้