ผู้สอน
กอเดช อ้าสะกะละ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปรัชญาการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16380

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานการศึกษา ในหมวดวิชาชีพครู