การช่วยฟื้นคืนชีพ


ผู้สอน
นาย สงกรานต์ จันทร์มุณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การช่วยฟื้นคืนชีพ

รหัสวิชา
1640

สถานศึกษา
โรงพยาบาลตรัง

คำอธิบายวิชา

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพหรือCPR. ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ( intern) ,นักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติ ( exter) รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books