ผู้สอน
พลิตา เหลืองชูเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Team STEPPS


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16403

สถานศึกษา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


คำอธิบายชั้นเรียน

Patient Safety