ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วท6001304ระบบชาญแลาด581


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16406

สถานศึกษา

aaa


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบชาญแลาด