วท6001304ระบบชาญแลาด581
ผู้สอน

ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วท6001304ระบบชาญแลาด581

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16407

สถานศึกษา
aaa

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบชาญแลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.