ผู้สอน
ทิพวิมล ชมภูคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 2558-1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16409

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน
7041202 -2
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หน่วยกิต 3 (2-2-5)