homeการช่วยฟื้นคืนชีพ
personperson_add
การช่วยฟื้นคืนชีพ

ผู้สอน
person
นาย สงกรานต์ จันทร์มุณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การช่วยฟื้นคืนชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1641

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ, นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลตรัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)