การช่วยฟื้นคืนชีพ


ผู้สอน
นาย สงกรานต์ จันทร์มุณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การช่วยฟื้นคืนชีพ

รหัสวิชา
1641

สถานศึกษา
โรงพยาบาลตรัง

คำอธิบายวิชา

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ, นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลตรัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books