homeการช่วยฟื้นคืนชีพ
person
การช่วยฟื้นคืนชีพ

ผู้สอน
นาย สงกรานต์ จันทร์มุณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การช่วยฟื้นคืนชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1641

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ, นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลตรัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)