เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การช่วยฟื้นคืนชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ, นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลตรัง