การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผู้สอน

ทิพวิมล ชมภูคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16411

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน
7042403 -1
การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ยังไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต 3 (2-2-5)

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.