เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-304 ภาค 1/2558 sociological theory

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษาแนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยาบางสำนัก ทั้งยุคคลาสสิกและปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีความขัดแย้งและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์