การใช้งานระบบ Office365 For Education

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานระบบ Office365 สำหรับการเรียนการสอน และ ประยุกต์ใช้งานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางด้านการจัดการเอกสารต่างๆ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน