การวิจัยทางการศึกษา
ผู้สอน

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16422

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.