homeศรพย 311 พยาธิวิทยา
personperson_add
ศรพย 311 พยาธิวิทยา

ผู้สอน
person
บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศรพย 311 พยาธิวิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1643

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พยาธิวิทยาทั่วไป สำหรับนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลชั้นปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)