ผู้สอน
นาย สมยศ สุภาษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6.9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16433

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6