ผู้สอน
สิริพร สุวรรณมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการขาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16438

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1/3 การตลาด