homeมัธยมศึกษาปีที่1/1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่1/1

ผู้สอน
นาย สุริยาวุฒิ นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1644

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนทั้งหมด 23 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)