หลักเศรษฐศาสตร์
ผู้สอน

ฮากีม เจะนิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักเศรษฐศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16443

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่ม 01,02


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.