เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Network I & LAB

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การศึกษาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายและการประยุกต์ใช้และการเข้าใจถึงโครงสร้างเครือข่ายและสถาปัตยกรรมในรูปแบบ OSI การบริการเครือข่ายชั้นกายภาพตลอดจนถึงชั้นสุดท้ายแอฟลีเคชันเลเยอร์