เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. Wirat Phongsiri

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

การประยุกต์ใช้ ICT และ Applicationsที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา