ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จุฑาพร บุญวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ถึงนักศึกษาแผนกวิชา คธ.