ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ถึงนักศึกษาแผนกวิชา คธ.