460-116 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) ปีการศึกษา 1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

Section 01

By อ.ณัฐพล เจริญ