ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศท031การใช้ภาษาไทย(กลุ่ม25) 1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16460

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไท