ศท031การใช้ภาษาไทย(กลุ่ม 32) 1/58


ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท031การใช้ภาษาไทย(กลุ่ม 32) 1/58

รหัสวิชา
16462

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไท


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books