ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (PKRU) #551


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16477

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทางโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและอินสแตนส์ เอ็นแค็บซูเลชั่น อินเฮอริแทนส์ โพลีมอร์ฟิซึ่ม และแอบสแตร็กชั่น การประยุกต์แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ ฝึกการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ