เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (PKRU) #561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดทางโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและอินสแตนส์ เอ็นแค็บซูเลชั่น อินเฮอริแทนส์ โพลีมอร์ฟิซึ่ม และแอบสแตร็กชั่น การประยุกต์แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ ฝึกการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ