การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (PKRU) #561
ผู้สอน

วรรัตน์ จงไกรจักร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (PKRU) #561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16478

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทางโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและอินสแตนส์ เอ็นแค็บซูเลชั่น อินเฮอริแทนส์ โพลีมอร์ฟิซึ่ม และแอบสแตร็กชั่น การประยุกต์แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ ฝึกการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.