การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่2
ผู้สอน

นาย คมกริช ทองนาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16485

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.