มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ค 22101 ปี 1-2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้มีไว้เพื่อ ...
1. ศึกษาหาความรู้ในรูปแบบ เอกสาร/วิดิโอ
2. คะแนนเก็บ/แบบทดสอบ จะใช้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น
3. มีปัญหาใดจะฝากเป็นกระทู้ หรือเข้า ห้องสนทนา ขณะออนไลน์ก็ได้