homeคอมพิวเตอร์ ม.2
person
คอมพิวเตอร์ ม.2

ผู้สอน
นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
165

สถานศึกษา
โรงเรียนดรณานุกูลหัวถนน

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)