คอมพิวเตอร์ ม.2

อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

โรงเรียนดรณานุกูลหัวถนน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2