homeคอมพิวเตอร์ ม.2
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ม.2

ผู้สอน
นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
165

สถานศึกษา
โรงเรียนดรณานุกูลหัวถนน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)