homeกระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน
person
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1650

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิดการเรียนรู้นอกกรอบ เพื่อพัฒนาแนวคิด ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาเรียน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป ได้

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)