กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน


ผู้สอน
นาย ณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา
1650

สถานศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คำอธิบายวิชา

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิดการเรียนรู้นอกกรอบ เพื่อพัฒนาแนวคิด ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาเรียน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป ได้

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books