กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน
ผู้สอน

นาย ณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1650

สถานศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิดการเรียนรู้นอกกรอบ เพื่อพัฒนาแนวคิด ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาเรียน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป ได้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.