homeกระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน
personperson_add
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1650

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิดการเรียนรู้นอกกรอบ เพื่อพัฒนาแนวคิด ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาเรียน หรือในชีวิตประจำวันทั่วไป ได้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)