MBC 0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (57095.124)
ผู้สอน

น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
MBC 0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (57095.124)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16513

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

MBC 0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิงเตอร์ สำหรับนักศึกษา กลุ่มเรียน 57095.124


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.